com comprovar el meu número de mtn


Resposta 1:

Aparentment, marcant

* 121 * 1 #

se suposa que fa la mateixa tasca,

sempre que la targeta SIM corresponent es trobi al mòbil que utilitzeu

.

No puc garantir l’èxit. Aplicacions de tercers (instal·lades al mateix dispositiu); i llocs web com

Plans internacionals de numeració

també proporciona una altra informació important de la targeta SIM.

En qualsevol cas, el proveïdor de serveis en qüestió és el millor recurs per respondre a aquesta pregunta.